அழைத்தல்

வடமேல் ஆளூநரது அலுவலகம்
"மாலிகாவ"
குருணாகல்.
தொ :- + 94-37-2222378
பெக்ஸ் :- + 94-37-2222832
மின் அஞ்சல்: : இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்

************************************************************************************************


பெயர்

பதவி

தொலைபேசி /மின்னஞ்சல்

என்.பி.எம்.காரியவசம்

ஆளுநரது செயலாளர்

+94-37-2221898

ஏ. டி எஸ்.​. பவித்திரானி

 

உதவி செயலாளர்

+94-37-2224043

எல்.டப்.டி.எஸ்.குலதிலக

நிருவாக  உத்தியோகத்தர்

+94-37-2223780